0614637030 info@energea.nl

Falen

Falen

Vandaag ben ik ziek. En ik ben vitaliteitscoach. Ik faal dus eigenlijk naar maatschappelijke normen. Ik zou topfit moeten zijn en niet ziek morgen worden.

Wat is dat met ons en niet mogen falen. Perfect moeten zijn. Moeten voldoen aan de eisen van de maatschappij om er ’te mogen zijn’…

Het is een grote last om steeds beter te moeten zijn en worden. Continue bezig te moeten zijn met je persoonlijke ontwikkeling. Het kost veel energie en kan angstig maken om steeds aan die normen te kunnen voldoen maar bang zijn te falen. het is immers dan je eigen schuld! Of zou het genuanceerder liggen?

Survival of the fittest and the fastest. Het gekke is ook dat alles ook gemeten moet worden. Alsof wat we van binnen voelen er niet meer toe doet. Dat als iets gemeten wordt het pas waar is.

Ik doe een appèl om ons eigen autonome kompas weer meer te gaan gebruiken om intuïtief te voelen wat voor ons van binnen waar is. Weer meer te durven vertrouwen op ons eigen onderbuikgevoel. Dat begint bij letterlijk stilstaan bij wat er in ons omgaat. door even stil te zijn, door even adem te halen en even niets te doen. Zo simpel is het ja.

In plaats van te leven naar van buiten opgelegde succesnormen die ons alleen maar meer buitens onszelf brengen en ons van onszelf vervreemden ligt in het durven voelen van en leren vertrouwen op ons innerlijk kompas de echte sleutel naar meer menselijk welbevinden.